*  De prijzen op deze website zijn uitsluitend van toepassing op online bestellingen. Het is niet toegestaan om online bestellingen op het terras te consumeren.